Ditemukan 2577 hasil pencarian

Surah Al-Fātihah ayat 1

https://www.marja.id/quran/1/1
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Surah Al-Fātihah ayat 3

https://www.marja.id/quran/1/3
Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang,

Surah Al-Fātihah ayat 4

https://www.marja.id/quran/1/4
Pemilik hari pembalasan.

Surah Al-Baqarah ayat 20

https://www.marja.id/quran/2/20
...ghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Surah Al-Baqarah ayat 22

https://www.marja.id/quran/2/22
...u dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan ...

Surah Al-Baqarah ayat 24

https://www.marja.id/quran/2/24
Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan (pasti) tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yan...

Surah Al-Baqarah ayat 25

https://www.marja.id/quran/2/25
...hulu.” Mereka telah diberi (buah-buahan) yang serupa. Dan di sana mereka (memperoleh) pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Surah Al-Baqarah ayat 26

https://www.marja.id/quran/2/26
...etunjuk. Tetapi tidak ada yang Dia sesatkan dengan (perumpamaan) itu selain orang-orang fasik,

Surah Al-Baqarah ayat 30

https://www.marja.id/quran/2/30
...u hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak ...

Surah Al-Baqarah ayat 32

https://www.marja.id/quran/2/32
Mereka menjawab, “Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh,...
1 2 3 258
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram