Ditemukan 58 hasil pencarian

Surah Al-Baqarah ayat 40

https://www.marja.id/quran/2/40
Wahai Bani Israil! Ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu. Dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya...

Surah Al-Baqarah ayat 47

https://www.marja.id/quran/2/47
Wahai Bani Israil! Ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua...

Surah Al-Baqarah ayat 51

https://www.marja.id/quran/2/51
Dan (ingatlah) ketika Kami menjanjikan kepada Musa empat puluh malam. Kemudian kamu (Bani Israil) menjadikan (patung) anak sapi (sebagai sesembahan) setelah (kepergian)nya, dan kamu (menjadi...

Surah Al-Baqarah ayat 83

https://www.marja.id/quran/2/83
Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, keraba...

Surah Al-Baqarah ayat 85

https://www.marja.id/quran/2/85
Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (sesamamu), dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu ...

Surah Al-Baqarah ayat 108

https://www.marja.id/quran/2/108
Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu (Muhammad) seperti halnya Musa (pernah) diminta (Bani Israil) dahulu? Barangsiapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh, dia telah tersesat dari j...

Surah Al-Baqarah ayat 122

https://www.marja.id/quran/2/122
Wahai Bani Israil! Ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu dan Aku telah melebihkan kamu dari semua ...

Surah Al-Baqarah ayat 211

https://www.marja.id/quran/2/211
Tanyakanlah kepada Bani Israil, berapa banyak bukti nyata yang telah Kami berikan kepada mereka. Barangsiapa menukar nikmat ...

Surah Al-Baqarah ayat 246

https://www.marja.id/quran/2/246
Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israil setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, “Angkatlah seorang ra...

Surah Āli ’Imrān ayat 49

https://www.marja.id/quran/3/49
Dan sebagai Rasul kepada Bani Israil (dia berkata), “Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, y...
1 2 3 6
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram