Ditemukan 364 hasil pencarian

Surah Al-Baqarah ayat 213

https://www.marja.id/quran/2/213
Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira ...

Surah Al-Anbiyā` ayat 37

https://www.marja.id/quran/21/37
Manusia diciptakan (bersifat) tergesa-gesa. Kelak akan Aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda (kekuasa...

Surah Al-Ahzāb ayat 63

https://www.marja.id/quran/33/63
Manusia bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari Kiamat. Katakanlah, “Ilmu tentang hari Kiamat it...

Surah Fushshilat ayat 49

https://www.marja.id/quran/41/49
Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang har...

Surah Al-Baqarah ayat 8

https://www.marja.id/quran/2/8
Dan di antara manusia ada yang berkata, “Kami beriman kepada Allah dan hari akhir,” padahal sesungguhnya merek...

Surah Al-Baqarah ayat 21

https://www.marja.id/quran/2/21
Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu ...

Surah Al-Baqarah ayat 24

https://www.marja.id/quran/2/24
...uatnya, dan (pasti) tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Surah Al-Baqarah ayat 83

https://www.marja.id/quran/2/83
... tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat.” Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari),...

Surah Al-Baqarah ayat 96

https://www.marja.id/quran/2/96
Dan sungguh, engkau (Muhammad) akan mendapati mereka (orang-orang Yahudi), manusia yang paling tamak akan kehidupan (dunia), bahkan (lebih tamak) dari orang-orang musyrik. Mas...

Surah Al-Baqarah ayat 102

https://www.marja.id/quran/2/102
...laiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Padah...
1 2 3 37
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram