Ditemukan 214 hasil pencarian

Surah Al-Baqarah ayat 151

https://www.marja.id/quran/2/151
...tus kepadamu seorang Rasul (Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), ser...

Surah Al-Baqarah ayat 187

https://www.marja.id/quran/2/187
...uan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.

Surah Al-Baqarah ayat 219

https://www.marja.id/quran/2/219
... “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,

Surah Al-Baqarah ayat 221

https://www.marja.id/quran/2/221
...n Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Surah Al-Baqarah ayat 231

https://www.marja.id/quran/2/231
...kian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunk...

Surah Al-Baqarah ayat 242

https://www.marja.id/quran/2/242
Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya agar kamu mengerti.

Surah Al-Baqarah ayat 252

https://www.marja.id/quran/2/252
Itulah ayat-ayat Allah, Kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau (Muhammad) adalah benar-benar seorang rasul.

Surah Al-Baqarah ayat 266

https://www.marja.id/quran/2/266
...eras yang mengandung api, sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkannya.

Surah Āli ’Imrān ayat 4

https://www.marja.id/quran/3/4
...a, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Mahaperkasa lagi mempunyai hukuman.

Surah Āli ’Imrān ayat 7

https://www.marja.id/quran/3/7
Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad). Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok Kitab (Al-Qur'an) dan yang lain mutasyabihat. Adapun ora...
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram