Ditemukan 322 hasil pencarian

Surah Al-Baqarah ayat 106

https://www.marja.id/quran/2/106
Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik at...

Surah Āli ’Imrān ayat 67

https://www.marja.id/quran/3/67
Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lur...

Surah Hūd ayat 75

https://www.marja.id/quran/11/75
Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati dan suka kembali (kepada Allah).

Surah Asy-Syu’arā` ayat 83

https://www.marja.id/quran/26/83
Ibrahim berdoa), “Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh,

Surah Al-’Ankabūt ayat 32

https://www.marja.id/quran/29/32
Ibrahim berkata, “Sesungguhnya di kota itu ada Lut.” Mereka (para malaikat) berkata, “Kami leb...

Surah Al-Hijr ayat 1

https://www.marja.id/quran/15/1
Alif Lam Ra. (Surah) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Kitab (yang sempurna) yaitu (ayat-ayat) Al-Qur'an yang memberi penjelasan.

Surah Maryam ayat 58

https://www.marja.id/quran/19/58
... orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis.

Surah Al-Baqarah ayat 23

https://www.marja.id/quran/2/23
...l-Qur'an) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad), maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Surah Al-Baqarah ayat 39

https://www.marja.id/quran/2/39
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Surah Al-Baqarah ayat 41

https://www.marja.id/quran/2/41
...nganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepada-Ku.
1 2 3 33
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram