Ditemukan 4581 hasil pencarian

Surah Al-Baqarah ayat 15

https://www.marja.id/quran/2/15
Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Surah Al-Baqarah ayat 225

https://www.marja.id/quran/2/225
Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena...

Surah Al-Baqarah ayat 255

https://www.marja.id/quran/2/255
Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak ...

Surah Al-Baqarah ayat 257

https://www.marja.id/quran/2/257
Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya (iman). Dan...

Surah Al-Baqarah ayat 276

https://www.marja.id/quran/2/276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam k...

Surah Al-Baqarah ayat 286

https://www.marja.id/quran/2/286
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (...

Surah Āli ’Imrān ayat 1

https://www.marja.id/quran/3/1
Alif Lam Mim.

Surah Āli ’Imrān ayat 2

https://www.marja.id/quran/3/2
Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus-menerus mengurus (makhluk-Nya).

Surah Āli ’Imrān ayat 18

https://www.marja.id/quran/3/18
Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu y...

Surah Āli ’Imrān ayat 179

https://www.marja.id/quran/3/179
Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, se...
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram