Ditemukan 368 hasil pencarian

Surah Al-Baqarah ayat 106

https://www.marja.id/quran/2/106
Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik at...

Surah Al-A’rāf ayat 23

https://www.marja.id/quran/7/23
Keduanya berkata, “Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengam...

Surah Al-Kahf ayat 33

https://www.marja.id/quran/18/33
Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang (buahnya) sedikit pun, dan di celah-celah ...

Surah Thāhā ayat 45

https://www.marja.id/quran/20/45
Keduanya berkata, “Ya Tuhan kami, sungguh, kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan b...

Surah Ar-Rahmān ayat 48

https://www.marja.id/quran/55/48
kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.

Surah Ar-Rahmān ayat 64

https://www.marja.id/quran/55/64
kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.

Surah Al-Baqarah ayat 219

https://www.marja.id/quran/2/219
...akanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,

Surah Al-Mā`idah ayat 75

https://www.marja.id/quran/5/75
...ebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana Kami menjelaskan ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan) kepada mereka (Ahli Kitab), kemudian perhatikanlah bagaimana merek...

Surah Al-Kahf ayat 57

https://www.marja.id/quran/18/57
Dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua ta...

Surah Maryam ayat 73

https://www.marja.id/quran/19/73
Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas (maksudnya), orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang berima...
1 2 3 37
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram