Ditemukan 4563 hasil pencarian

Surah Al-Mā`idah ayat 9

https://www.marja.id/quran/5/9
Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (bahwa) mereka akan menda...

Surah Al-Mā`idah ayat 75

https://www.marja.id/quran/5/75
Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibuny...

Surah Al-Mā`idah ayat 89

https://www.marja.id/quran/5/89
Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi...

Surah Al-Mā`idah ayat 97

https://www.marja.id/quran/5/97
Allah telah menjadikan Ka‘bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hady...

Surah Al-Mā`idah ayat 103

https://www.marja.id/quran/5/103
Allah tidak pernah mensyariatkan adanya Bahirah, Sa'ibah, Wasilah dan haam. Tetapi orang-orang kafir...

Surah Al-Mā`idah ayat 115

https://www.marja.id/quran/5/115
Allah berfirman, “Sungguh, Aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barangsiapa kafir di ...

Surah Al-Mā`idah ayat 119

https://www.marja.id/quran/5/119
Allah berfirman, “Inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memper...

Surah Al-A’rāf ayat 1

https://www.marja.id/quran/7/1
Alif Lam Mim shad.

Surah Al-A’rāf ayat 38

https://www.marja.id/quran/7/38
Allah berfirman, “Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah le...

Surah At-Tawbah ayat 43

https://www.marja.id/quran/9/43
Allah memaafkanmu (Muhammad). Mengapa engkau memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang...
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram