Ditemukan 6144 hasil pencarian

Surah Al-Furqān ayat 3

https://www.marja.id/quran/25/3
Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia (untuk disembah), padahal mereka (tuhan-tuhan itu) tidak menciptakan apa pun, ba...

Surah Al-Muzzammil ayat 16

https://www.marja.id/quran/73/16
Namun Fir‘aun mendurhakai Rasul itu, maka Kami siksa dia dengan siksaan yang berat.

Surah Al-Fajr ayat 16

https://www.marja.id/quran/89/16
Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, “Tuhanku telah menghinaku.”

Surah Asy-Syams ayat 14

https://www.marja.id/quran/91/14
Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakan-Nya (d...

Surah Al-Fātihah ayat 1

https://www.marja.id/quran/1/1
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Surah Al-Baqarah ayat 10

https://www.marja.id/quran/2/10
Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu; dan mereka mendapat azab yang pedih, karena mereka berdusta.

Surah Al-Baqarah ayat 30

https://www.marja.id/quran/2/30
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bu...

Surah Al-Baqarah ayat 31

https://www.marja.id/quran/2/31
Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat...

Surah Al-Baqarah ayat 33

https://www.marja.id/quran/2/33
Dia (Allah) berfirman, “Wahai Adam! Beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu!” Setelah dia (Adam) menyebutkan nam...

Surah Al-Baqarah ayat 58

https://www.marja.id/quran/2/58
Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman, “Masuklah ke negeri ini (Baitulmaqdis), maka makanlah dengan ...
1 2 3 615
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram