Ditemukan 6160 hasil pencarian

Surah Al-Baqarah ayat 104

https://www.marja.id/quran/2/104
...akanlah, “Unzhurnaa” dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Surah Al-Mā`idah ayat 41

https://www.marja.id/quran/5/41
...an hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Surah Al-Baqarah ayat 40

https://www.marja.id/quran/2/40
Wahai Bani Israil! Ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu. Dan penuhilah janjimu kepada-...

Surah Al-Baqarah ayat 168

https://www.marja.id/quran/2/168
Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu...

Surah Al-Baqarah ayat 178

https://www.marja.id/quran/2/178
...t dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Surah Al-Baqarah ayat 208

https://www.marja.id/quran/2/208
Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti...

Surah Al-Baqarah ayat 264

https://www.marja.id/quran/2/264
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menya...

Surah Al-Baqarah ayat 267

https://www.marja.id/quran/2/267
Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian ...

Surah Al-Baqarah ayat 282

https://www.marja.id/quran/2/282
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, he...

Surah Āli ’Imrān ayat 102

https://www.marja.id/quran/3/102
Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganla...
1 2 3 616
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram