Ditemukan 4968 hasil pencarian

Surah Al-Baqarah ayat 7

https://www.marja.id/quran/2/7
...a, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat.

Surah Al-Baqarah ayat 255

https://www.marja.id/quran/2/255
Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Ny...

Surah Āli ’Imrān ayat 89

https://www.marja.id/quran/3/89
kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu, dan melakukan perbaikan, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Surah Āli ’Imrān ayat 179

https://www.marja.id/quran/3/179
Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari ya...

Surah An-Nisā` ayat 90

https://www.marja.id/quran/4/90
kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah...

Surah An-Nisā` ayat 116

https://www.marja.id/quran/4/116
...dengan sesuatu), dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali.

Surah An-Nisā` ayat 146

https://www.marja.id/quran/4/146
Kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan de...

Surah An-Nisā` ayat 148

https://www.marja.id/quran/4/148
Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Surah Al-Mā`idah ayat 34

https://www.marja.id/quran/5/34
Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Surah Al-Mā`idah ayat 115

https://www.marja.id/quran/5/115
...aramu setelah (turun hidangan) itu, maka sungguh, Aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia (seluruh alam).”
1 2 3 497
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram