Ditemukan 4887 hasil pencarian

Surah Al-Baqarah ayat 248

https://www.marja.id/quran/2/248
... yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yan...

Surah Al-A’rāf ayat 43

https://www.marja.id/quran/7/43
dan Kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, “Segala puji bagi Allah yan...

Surah Al-Baqarah ayat 25

https://www.marja.id/quran/2/25
...kekal di dalamnya.

Surah Al-Baqarah ayat 114

https://www.marja.id/quran/2/114
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut nama-Nya, dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pant...

Surah Al-Baqarah ayat 240

https://www.marja.id/quran/2/240
... sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Surah Āli ’Imrān ayat 152

https://www.marja.id/quran/3/152
...rselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu ...

Surah An-Nisā` ayat 5

https://www.marja.id/quran/4/5
Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Surah An-Nisā` ayat 12

https://www.marja.id/quran/4/12
...ama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar)...

Surah An-Nisā` ayat 18

https://www.marja.id/quran/4/18
...ereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan azab yang pedih.

Surah An-Nisā` ayat 25

https://www.marja.id/quran/4/25
...esulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1 2 3 489
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram