Ditemukan 5880 hasil pencarian

Surah Az-Zumar ayat 55

https://www.marja.id/quran/39/55
Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu (Al-Qur'an) dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya,

Surah Al-Mā`idah ayat 64

https://www.marja.id/quran/5/64
Dan orang-orang Yahudi berkata, “Tangan Allah terbelenggu.” Sebenarnya tangan merekalah yang dib...

Surah Al-An’ām ayat 106

https://www.marja.id/quran/6/106
Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu (Muhammad); tidak ada tuhan selain Dia; dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.

Surah Al-A’rāf ayat 3

https://www.marja.id/quran/7/3
Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

Surah Āli ’Imrān ayat 49

https://www.marja.id/quran/3/49
Dan sebagai Rasul kepada Bani Israil (dia berkata), “Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah ta...

Surah Al-Mā`idah ayat 49

https://www.marja.id/quran/5/49
dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jang...

Surah Al-An’ām ayat 119

https://www.marja.id/quran/6/119
Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama All...

Surah Al-A’rāf ayat 73

https://www.marja.id/quran/7/73
Dan kepada kaum Samud (Kami utus) saudara mereka Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Alla...

Surah Al-A’rāf ayat 134

https://www.marja.id/quran/7/134
Dan ketika mereka ditimpa azab (yang telah diterangkan itu) mereka pun berkata, “Wahai Musa! Mohon...

Surah An-Nahl ayat 30

https://www.marja.id/quran/16/30
Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, “Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?” ...
1 2 3 588
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram