Ditemukan 4514 hasil pencarian

Surah Thāhā ayat 70

https://www.marja.id/quran/20/70
Lalu para pesihir itu merunduk bersujud, seraya berkata, “Kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa.”

Surah Al-Baqarah ayat 248

https://www.marja.id/quran/2/248
...mnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dibawa oleh malaikat. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah) b...

Surah Al-An’ām ayat 84

https://www.marja.id/quran/6/84
...a sebagian dari keturunannya (Ibrahim) yaitu Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik,

Surah Al-A’rāf ayat 142

https://www.marja.id/quran/7/142
...lah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya (yaitu) Harun, “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah (dirimu dan kaummu), dan janganla...

Surah Al-A’rāf ayat 150

https://www.marja.id/quran/7/150
...hanmu?” Musa pun melemparkan lauh-lauh (Taurat) itu dan memegang kepala saudaranya (Harun) sambil menarik ke arahnya. (Harun) berkata, “Wahai anak ibuku! Kaum ini telah menganggapku ...

Surah Al-Anbiyā` ayat 48

https://www.marja.id/quran/21/48
Dan sungguh, Kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan (Kitab Taurat) dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Surah Al-Anbiyā` ayat 51

https://www.marja.id/quran/21/51
Dan sungguh, sebelum dia (Musa dan Harun) telah Kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan Kami telah mengetahui dia.

Surah Al-Furqān ayat 35

https://www.marja.id/quran/25/35
Dan sungguh, Kami telah memberikan Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu).

Surah Ash-Shāffāt ayat 114

https://www.marja.id/quran/37/114
Dan sungguh, Kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun.

Surah Al-Baqarah ayat 51

https://www.marja.id/quran/2/51
Dan (ingatlah) ketika Kami menjanjikan kepada Musa empat puluh malam. Kemudian kamu (Bani Israil) me...
1 2 3 452
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram