Ditemukan 109 hasil pencarian

Surah Āli ’Imrān ayat 67

https://www.marja.id/quran/3/67
Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lur...

Surah Hūd ayat 75

https://www.marja.id/quran/11/75
Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati dan suka kembali (kepada Allah).

Surah Asy-Syu’arā` ayat 83

https://www.marja.id/quran/26/83
Ibrahim berdoa), “Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang...

Surah Al-’Ankabūt ayat 32

https://www.marja.id/quran/29/32
Ibrahim berkata, “Sesungguhnya di kota itu ada Lut.” Mereka (para malaikat) berkata, “Kami leb...

Surah Al-Baqarah ayat 124

https://www.marja.id/quran/2/124
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah...

Surah Al-Baqarah ayat 125

https://www.marja.id/quran/2/125
...ah (Ka’bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat salat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, “Bersihkanlah ruma...

Surah Al-Baqarah ayat 126

https://www.marja.id/quran/2/126
Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki ber...

Surah Al-Baqarah ayat 127

https://www.marja.id/quran/2/127
Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (...

Surah Al-Baqarah ayat 130

https://www.marja.id/quran/2/130
Dan orang yang membenci agama Ibrahim, hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, Kami telah memilihnya (Ibrahi...

Surah Al-Baqarah ayat 131

https://www.marja.id/quran/2/131
(Ingatlah) ketika Tuhan berfirman kepadanya (Ibrahim), “Berserahdirilah!” Dia menjawab, “Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.”
1 2 3 11
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram