Ditemukan 4490 hasil pencarian

Surah Al-Baqarah ayat 124

https://www.marja.id/quran/2/124
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah...

Surah Al-Baqarah ayat 125

https://www.marja.id/quran/2/125
...Ka’bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat salat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, “Bersihkanlah ruma...

Surah Al-Baqarah ayat 126

https://www.marja.id/quran/2/126
Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki ber...

Surah Al-Baqarah ayat 127

https://www.marja.id/quran/2/127
Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (...

Surah Al-Baqarah ayat 130

https://www.marja.id/quran/2/130
Dan orang yang membenci agama Ibrahim, hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, Kami telah memilihnya (Ibrahi...

Surah Al-Baqarah ayat 132

https://www.marja.id/quran/2/132
Dan Ibrahim mewasiatkan (ucapan) itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. “Wahai anak-anakku! Ses...

Surah Al-Baqarah ayat 135

https://www.marja.id/quran/2/135
...a kamu mendapat petunjuk.” Katakanlah, “(Tidak!) Tetapi (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan.”

Surah Al-Baqarah ayat 260

https://www.marja.id/quran/2/260
Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata, “Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati.”...

Surah Āli ’Imrān ayat 67

https://www.marja.id/quran/3/67
Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lur...

Surah An-Nisā` ayat 125

https://www.marja.id/quran/4/125
...s berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangan(-Nya).
1 2 3 449
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram