Ditemukan 109 hasil pencarian

Surah Āli ’Imrān ayat 67

https://www.marja.id/quran/3/67
Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lur...

Surah Hūd ayat 75

https://www.marja.id/quran/11/75
Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati dan suka kembali (kepada Allah).

Surah Asy-Syu’arā` ayat 83

https://www.marja.id/quran/26/83
Ibrahim berdoa), “Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang...

Surah Al-’Ankabūt ayat 32

https://www.marja.id/quran/29/32
Ibrahim berkata, “Sesungguhnya di kota itu ada Lut.” Mereka (para malaikat) berkata, “Kami leb...

Surah Al-Baqarah ayat 124

https://www.marja.id/quran/2/124
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah...

Surah Al-Baqarah ayat 125

https://www.marja.id/quran/2/125
...an rumah (Ka’bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat salat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, “Bersihkanlah ruma...

Surah Al-Baqarah ayat 126

https://www.marja.id/quran/2/126
Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki ber...

Surah Al-Baqarah ayat 127

https://www.marja.id/quran/2/127
Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (...

Surah Al-Baqarah ayat 130

https://www.marja.id/quran/2/130
Dan orang yang membenci agama Ibrahim, hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, Kami telah memilihnya (Ibrahi...

Surah Al-Baqarah ayat 131

https://www.marja.id/quran/2/131
(Ingatlah) ketika Tuhan berfirman kepadanya (Ibrahim), “Berserahdirilah!” Dia menjawab, “Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.”
1 2 3 11
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram