Ditemukan 406 hasil pencarian

Surah Al-Baqarah ayat 98

https://www.marja.id/quran/2/98
...laikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Surah Al-Baqarah ayat 102

https://www.marja.id/quran/2/102
...eka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang dit...

Surah Al-Baqarah ayat 104

https://www.marja.id/quran/2/104
...h kamu katakan, raa'inaa, tetapi katakanlah, “Unzhurnaa” dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Surah Al-Baqarah ayat 105

https://www.marja.id/quran/2/105
Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaik...

Surah Al-Baqarah ayat 108

https://www.marja.id/quran/2/108
...seperti halnya Musa (pernah) diminta (Bani Israil) dahulu? Barangsiapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh, dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Surah Al-Baqarah ayat 109

https://www.marja.id/quran/2/109
...hli Kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafk...

Surah Al-Baqarah ayat 126

https://www.marja.id/quran/2/126
...ang beriman kepada Allah dan hari kemudian,” Dia (Allah) berfirman, “Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itula...

Surah Al-Baqarah ayat 161

https://www.marja.id/quran/2/161
Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia selu...

Surah Al-Baqarah ayat 171

https://www.marja.id/quran/2/171
Dan perumpamaan bagi (penyeru) orang yang kafir adalah seperti (penggembala) yang meneriaki (binatang) yang tidak mendengar selain panggilan d...

Surah Al-Baqarah ayat 191

https://www.marja.id/quran/2/191
...tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir.
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram