Ditemukan 1715 hasil pencarian

Surah Al-Mā`idah ayat 54

https://www.marja.id/quran/5/54
...erjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendak...

Surah Al-Baqarah ayat 21

https://www.marja.id/quran/2/21
Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Surah Al-Baqarah ayat 40

https://www.marja.id/quran/2/40
Wahai Bani Israil! Ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu. Dan penuhilah janjimu kepada-...

Surah Al-Baqarah ayat 47

https://www.marja.id/quran/2/47
Wahai Bani Israil! Ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu...

Surah Al-Baqarah ayat 104

https://www.marja.id/quran/2/104
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan, raa'inaa, tetapi katakanlah, “Unzhurnaa”...

Surah Al-Baqarah ayat 122

https://www.marja.id/quran/2/122
Wahai Bani Israil! Ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu dan Aku telah melebihkan kamu ...

Surah Al-Baqarah ayat 153

https://www.marja.id/quran/2/153
Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

Surah Al-Baqarah ayat 168

https://www.marja.id/quran/2/168
Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu...

Surah Al-Baqarah ayat 172

https://www.marja.id/quran/2/172
Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan ber...

Surah Al-Baqarah ayat 178

https://www.marja.id/quran/2/178
Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yan...
1 2 3 172
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram