Ditemukan 717 hasil pencarian

Surah Al-Baqarah ayat 106

https://www.marja.id/quran/2/106
Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik at...

Surah Al-Ahzāb ayat 40

https://www.marja.id/quran/33/40
Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutu...

Surah Al-Fath ayat 29

https://www.marja.id/quran/48/29
Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-o...

Surah Al-Baqarah ayat 99

https://www.marja.id/quran/2/99
Dan sungguh, Kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu (Muhammad), dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Surah Al-Baqarah ayat 145

https://www.marja.id/quran/2/145
Dan walaupun engkau (Muhammad) memberikan semua ayat (keterangan) kepada orang-orang yang diberi Kitab itu, mereka tidak ...

Surah Al-Baqarah ayat 151

https://www.marja.id/quran/2/151
Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul (Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepa...

Surah Al-Baqarah ayat 219

https://www.marja.id/quran/2/219
Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa man...

Surah Al-Baqarah ayat 252

https://www.marja.id/quran/2/252
Itulah ayat-ayat Allah, Kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau (Muhammad) adalah benar-benar seorang rasul.

Surah Āli ’Imrān ayat 7

https://www.marja.id/quran/3/7
Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad). Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok Kitab (Al-Qur'an) dan yang l...

Surah Āli ’Imrān ayat 58

https://www.marja.id/quran/3/58
Demikianlah Kami bacakan kepadamu (Muhammad) sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.
1 2 3 72
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram