Ditemukan 29 hasil pencarian

Surah Al-An’ām ayat 163

https://www.marja.id/quran/6/163
...lah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (muslim).”

Surah Al-A’rāf ayat 126

https://www.marja.id/quran/7/126
...Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim (berserah diri kepada-Mu).”

Surah At-Tawbah ayat 127

https://www.marja.id/quran/9/127
...di antara mereka saling berpandangan (sambil berkata), “Adakah seseorang (dari kaum muslimin) yang melihat kamu?” Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabk...

Surah Yūnus ayat 72

https://www.marja.id/quran/10/72
...k lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim (berserah diri).”

Surah Yūnus ayat 84

https://www.marja.id/quran/10/84
...kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya, jika kamu benar-benar orang Muslim (berserah diri).”

Surah Yūnus ayat 90

https://www.marja.id/quran/10/90
... tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan aku termasuk orang-orang Muslim (berserah diri).”

Surah Hūd ayat 17

https://www.marja.id/quran/11/17
...dan diikuti oleh saksi dari-Nya dan sebelumnya sudah ada pula Kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat? Mereka beriman kepadanya (Al-Qur'an). Barangsiapa mengingkarinya (Al-Qur'an) di ...

Surah Yūsuf ayat 101

https://www.marja.id/quran/12/101
...an bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh.”

Surah Al-Hijr ayat 2

https://www.marja.id/quran/15/2
...ang (nanti di akhirat) menginginkan, sekiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang Muslim.

Surah An-Nahl ayat 89

https://www.marja.id/quran/16/89
...uatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (Muslim).
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram