Ditemukan 2299 hasil pencarian

Surah Az-Zumar ayat 23

https://www.marja.id/quran/39/23
...uhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan Kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsia...

Surah Al-Baqarah ayat 120

https://www.marja.id/quran/2/120
...epadamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya).” Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka sete...

Surah Āli ’Imrān ayat 73

https://www.marja.id/quran/3/73
...selain kepada orang yang mengikuti agamamu.” Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. (Janganlah kamu percaya) bahwa seseorang akan diberi seperti a...

Surah Al-An’ām ayat 71

https://www.marja.id/quran/6/71
...t kepada kita, dan (apakah) kita akan dikembalikan ke belakang, setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi, dalam keadaan kebingun...

Surah Al-An’ām ayat 88

https://www.marja.id/quran/6/88
Itulah petunjuk Allah, dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hamba-Nya yang Dia...

Surah An-Nūr ayat 35

https://www.marja.id/quran/24/35
...i, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah memberi petunjuk kepada cahaya-Nya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan ...

Surah Muhammad ayat 5

https://www.marja.id/quran/47/5
Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka,

Surah Al-Baqarah ayat 7

https://www.marja.id/quran/2/7
Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan...

Surah Al-Baqarah ayat 15

https://www.marja.id/quran/2/15
Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Surah Al-Baqarah ayat 225

https://www.marja.id/quran/2/225
Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena...
1 2 3 230
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram