Ditemukan 4612 hasil pencarian

Surah Hūd ayat 1

https://www.marja.id/quran/11/1
...dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci, (yang diturunkan) dari sisi (Allah) Yang Mahabijaksana, Mahateliti,

Surah Ar-Ra’d ayat 1

https://www.marja.id/quran/13/1
Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al-Qur'an). Dan (Kitab) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu itu adalah benar; tetapi kebanyakan manusia tidak beriman (kepadanya).

Surah Al-Hijr ayat 1

https://www.marja.id/quran/15/1
Alif Lam Ra. (Surah) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Kitab (yang sempurna) yaitu (ayat-ayat) Al-Qur'an yang memberi penjelasan.

Surah Al-Baqarah ayat 106

https://www.marja.id/quran/2/106
Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik at...

Surah Al-Mā`idah ayat 75

https://www.marja.id/quran/5/75
... memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana Kami menjelaskan ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan) kepada mereka (Ahli Kitab), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan (oleh keinginan mereka).

Surah Al-Mā`idah ayat 89

https://www.marja.id/quran/5/89
Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabka...

Surah Al-Mā`idah ayat 115

https://www.marja.id/quran/5/115
...tu kepadamu, tetapi barangsiapa kafir di antaramu setelah (turun hidangan) itu, maka sungguh, Aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah Aku timpakan k...

Surah Yūnus ayat 1

https://www.marja.id/quran/10/1
Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang penuh hikmah.

Surah Yūsuf ayat 1

https://www.marja.id/quran/12/1
Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al-Qur'an) yang jelas.

Surah Ibrāhīm ayat 1

https://www.marja.id/quran/14/1
Alif Lam Ra. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang-be...
1 2 3 462
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram