Ditemukan 100 hasil pencarian

Surah Al-Qadr ayat 3

https://www.marja.id/quran/97/3
Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.

Surah Al-Baqarah ayat 51

https://www.marja.id/quran/2/51
Dan (ingatlah) ketika Kami menjanjikan kepada Musa empat puluh malam. Kemudian kamu (Bani Israil) menjadikan (patung) anak sapi (sebagai sesembahan) setelah (keper...

Surah Al-Baqarah ayat 164

https://www.marja.id/quran/2/164
Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang ...

Surah Al-Baqarah ayat 187

https://www.marja.id/quran/2/187
Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bag...

Surah Al-Baqarah ayat 274

https://www.marja.id/quran/2/274
Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari (secara) sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di si...

Surah Āli ’Imrān ayat 27

https://www.marja.id/quran/3/27
Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Dan Engkau keluarkan yang hidup dari ...

Surah Āli ’Imrān ayat 113

https://www.marja.id/quran/3/113
...sama. Di antara Ahli Kitab ada golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka (juga) bersujud (salat).

Surah Āli ’Imrān ayat 190

https://www.marja.id/quran/3/190
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal,

Surah An-Nisā` ayat 81

https://www.marja.id/quran/4/81
...bila mereka telah pergi dari sisimu (Muhammad), sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yan...

Surah An-Nisā` ayat 108

https://www.marja.id/quran/4/108
...reka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridai-Nya. Dan Allah Ma-ha Meliputi terhadap ...
1 2 3 10
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram