Ditemukan 5343 hasil pencarian

Surah Āli ’Imrān ayat 13

https://www.marja.id/quran/3/13
Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah dan ...

Surah Al-A’rāf ayat 29

https://www.marja.id/quran/7/29
Katakanlah, “Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap salat, ...

Surah Al-A’rāf ayat 64

https://www.marja.id/quran/7/64
Maka mereka mendustakannya (Nuh). Lalu Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tengge...

Surah Hūd ayat 29

https://www.marja.id/quran/11/29
Dan wahai kaumku! Aku tidak meminta harta kepada kamu (sebagai imbalan) atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah dan aku sekali-k...

Surah Al-Qashash ayat 9

https://www.marja.id/quran/28/9
Dan istri Fir‘aun berkata, “(Dia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ...

Surah Ar-Rūm ayat 53

https://www.marja.id/quran/30/53
Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta (mata hatinya) dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan (petunjuk Tuhan) kecuali...

Surah Muhammad ayat 36

https://www.marja.id/quran/47/36
Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta hartamu.

Surah Muhammad ayat 37

https://www.marja.id/quran/47/37
Sekiranya Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu (agar memberikan semuanya) niscaya kamu akan kikir dan Dia akan...

Surah Al-Baqarah ayat 20

https://www.marja.id/quran/2/20
Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali (kilat itu) menyinari, mereka berjalan di bawah (sinar) itu, dan apabila gel...

Surah Al-Baqarah ayat 229

https://www.marja.id/quran/2/229
Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepas...
1 2 3 535
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram