Ditemukan 3419 hasil pencarian

Surah Āli ’Imrān ayat 132

https://www.marja.id/quran/3/132
Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.

Surah Al-Anfāl ayat 1

https://www.marja.id/quran/8/1
... maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman.”

Surah Al-Anfāl ayat 20

https://www.marja.id/quran/8/20
Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari-Nya, padahal kamu mendengar (p...

Surah An-Nūr ayat 54

https://www.marja.id/quran/24/54
Katakanlah, “Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasu...

Surah Muhammad ayat 33

https://www.marja.id/quran/47/33
Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu.

Surah Al-Mujādilah ayat 13

https://www.marja.id/quran/58/13
...h memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya! Dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Surah At-Taghābun ayat 12

https://www.marja.id/quran/64/12
Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul...

Surah Al-Baqarah ayat 257

https://www.marja.id/quran/2/257
Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengelua...

Surah Al-Baqarah ayat 286

https://www.marja.id/quran/2/286
...anganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak...

Surah Āli ’Imrān ayat 179

https://www.marja.id/quran/3/179
...ingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasul-Nya....
1 2 3 342
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram