Ditemukan 86 hasil pencarian

Surah Al-Baqarah ayat 47

https://www.marja.id/quran/2/47
...l! Ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini (pada masa itu).

Surah Al-Baqarah ayat 122

https://www.marja.id/quran/2/122
...il! Ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini (pada masa itu).

Surah Al-Baqarah ayat 128

https://www.marja.id/quran/2/128
Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepada-Mu, dan anak cucu kami (juga) umat yang berserah diri kepada-Mu dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah (haji) kam...

Surah Al-Baqarah ayat 134

https://www.marja.id/quran/2/134
Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan...

Surah Al-Baqarah ayat 141

https://www.marja.id/quran/2/141
Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan...

Surah Al-Baqarah ayat 143

https://www.marja.id/quran/2/143
Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (...

Surah Al-Baqarah ayat 148

https://www.marja.id/quran/2/148
Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di m...

Surah Al-Baqarah ayat 213

https://www.marja.id/quran/2/213
Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunka...

Surah Āli ’Imrān ayat 33

https://www.marja.id/quran/3/33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (pada masa masing-masing),

Surah Āli ’Imrān ayat 110

https://www.marja.id/quran/3/110
Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang...
1 2 3 9
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram