Ditemukan 204 hasil pencarian

Surah Al-Baqarah ayat 219

https://www.marja.id/quran/2/219
...Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,

Surah Al-Baqarah ayat 221

https://www.marja.id/quran/2/221
...a, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Surah Al-Baqarah ayat 231

https://www.marja.id/quran/2/231
...akukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunk...

Surah Al-Baqarah ayat 242

https://www.marja.id/quran/2/242
Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya agar kamu mengerti.

Surah Al-Baqarah ayat 252

https://www.marja.id/quran/2/252
Itulah ayat-ayat Allah, Kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau (Muhammad) adalah benar-benar seorang rasul.

Surah Al-Baqarah ayat 266

https://www.marja.id/quran/2/266
...iup angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkannya.

Surah Āli ’Imrān ayat 4

https://www.marja.id/quran/3/4
...bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Mahaperkasa lagi mempunyai hukuman.

Surah Āli ’Imrān ayat 7

https://www.marja.id/quran/3/7
Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad). Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok Kitab (Al-Qur'an) dan yang lain mutasyabihat. Adapun ora...

Surah Āli ’Imrān ayat 11

https://www.marja.id/quran/3/11
...ti keadaan pengikut Fir’aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukuman-Nya.

Surah Āli ’Imrān ayat 19

https://www.marja.id/quran/3/19
...reka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram