Ditemukan 5466 hasil pencarian

Surah Ar-Rūm ayat 28

https://www.marja.id/quran/30/28
...ka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Surah Al-Baqarah ayat 106

https://www.marja.id/quran/2/106
...tan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?

Surah Al-Baqarah ayat 187

https://www.marja.id/quran/2/187
Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan ...

Surah Āli ’Imrān ayat 7

https://www.marja.id/quran/3/7
Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad). Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkam...

Surah Al-An’ām ayat 157

https://www.marja.id/quran/6/157
atau agar kamu (tidak) mengatakan, “Jikalau Kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka.” Sungguh, telah dat...

Surah Yūnus ayat 5

https://www.marja.id/quran/10/5
...dak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.

Surah Hūd ayat 88

https://www.marja.id/quran/11/88
Dia (Syuaib) berkata, “Wahai kaumku! Terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuh...

Surah Thāhā ayat 126

https://www.marja.id/quran/20/126
Dia (Allah) berfirman, “Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, dan kamu mengaba...

Surah Al-Qashash ayat 27

https://www.marja.id/quran/28/27
Dia (Syekh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seora...

Surah Al-Hadīd ayat 9

https://www.marja.id/quran/57/9
Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya (Muhammad) untuk mengeluar...
1 2 3 547
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram