Ditemukan 5466 hasil pencarian

Surah Al-Jumu’ah ayat 2

https://www.marja.id/quran/62/2
Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang me...

Surah Nūh ayat 2

https://www.marja.id/quran/71/2
Dia (Nuh) berkata, “Wahai kaumku! Sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu,

Surah Al-Baqarah ayat 19

https://www.marja.id/quran/2/19
Atau seperti (orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga...

Surah Al-Baqarah ayat 29

https://www.marja.id/quran/2/29
Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, l...

Surah Al-Baqarah ayat 33

https://www.marja.id/quran/2/33
Dia (Allah) berfirman, “Wahai Adam! Beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu!” Setelah dia (Ad...

Surah Al-Baqarah ayat 71

https://www.marja.id/quran/2/71
Dia (Musa) menjawab, “Dia (Allah) berfirman, (sapi) itu adalah sapi betina yang belum pernah dipak...

Surah Al-Baqarah ayat 108

https://www.marja.id/quran/2/108
Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu (Muhammad) seperti halnya Musa (pernah) diminta (Bani Israil) dahulu? Barangsiapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh, dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Surah Al-Baqarah ayat 140

https://www.marja.id/quran/2/140
Ataukah kamu (orang-orang Yahudi dan Nasrani) berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi ...

Surah Al-Baqarah ayat 180

https://www.marja.id/quran/2/180
Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan ...

Surah Al-Baqarah ayat 214

https://www.marja.id/quran/2/214
...surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami) orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang (...
Pusat Rujukan Ilmu Islam

Marja.id adalah website yang menyediakan referensi utama umat Islam dengan kelengkapan teks Arab dan terjemah bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk di-copy atau pun dibagikan.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram